Poistotekstiili.fi

Tekstiili 2.0

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---

Tekstiilien kierrätys kampanja

Lounais-Suomen alueella eri toimijoiden kanssa toteutetussa tekstiilikierrätyksen pilotissa testataan tekstiilien noutoa, keräystä, kuljetusta, vastaanottoa, lajittelua ja tärkeimpänä hyödyntämistä. Samalla nähdään konkreettisesti mitä haasteita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekstiilikierrätys luo.

Poistotekstiilipilotti

Vuoden 2016 alusta käynnistyi poistotekstiilien pilottihanke Lounais-Suomen Jätehuollon alueella. Hankkeen avulla halutaan avata ovia tekstiilijätteen kierrättämiselle. Keräyspilotin tavoitteena on
selvittää poistotekstiiliraaka-aineiden laatu, määrät ja keräystapoja
löytää kustannus- ja resurssitehokkaita tapoja saada tekstiilijätteet etusijajärjestyksen mukaisesti paremmin hyödynnettyä
luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita sekä
luoda kasvualusta kierrätystekstiilejä hyödyntävälle uudelle yritystoiminnalle.
Kerätyt tekstiilit lajitellaan Turussa, Salossa ja Kaarinassa sijaitsevissa halleissa Turun seudun TST ry:n, EkoKaarinan ja Salon alueen Työttömät ry:n voimin. Lue lisää tekstiilin keräyksestä, lajittelusta ja hyödyntämisestä. Pilottia vetävät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa. Onko sinulla ajatuksia tekstiilimateriaalien käyttökohteista? Tekstiileihin liittyvää yritystoimintaa tai uusia ideoita? Hanke etsii yhteistyökumppaneita, kysy lisää!

Tekstiilijätteen määrä yllättää

Tekstiilijätettä syntyy Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tekstiilien materiaalikierrätykselle ei Suomessa toistaiseksi ole vaihtoehtoja laajamittaisesti tarjolla. Varsinais-Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla hiilineutraali maakunta sekä kiertotalouden edelläkävijä. Turun kaupunkistrategia tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2040 sekä energiatehokkuutta ja resurssiviisautta kaikessa toiminnassa. Poistotekstiilipilotti on osa yhteistä suuntaa.

Hyödyntäminen

Tekstiilikeräykseen saapuneet materiaalit voidaan hyödyntää joko sellaisenaan, uusien tuotteiden raaka-aineena tai energiana. Ehjät ja puhtaat vaatteet, jotka ovat käyttökelpoisia alkuperäisessä tarkoituksessaan, on tarkoitus saada uudelleenkäyttöön esimerkiksi myymällä ne kirpputoreilla. Puhtaista materiaaleista voidaan myös valmistaa kokonaan uusia tuotteita, joiden toteutuksessa vain mielikuvitus on rajana. Sellaiset tekstiilit, jotka ovat käyttökelvottomia, kuten pahasti likaantuneita tai rikkinäisiä, luokitellaan tekstiilijätteeksi. Sitä voidaan hyödyntää mekaanisen, kemiallisen tai termisen kierrätyksen avulla sekä niitä yhdistelemällä. Tekstiilijätteestä saadaan myös energiaa polttamalla sitä jätevoimaloissa.

Mekaaninen kierrätys

Mekaanisessa kierrätyksessä tekstiilijätteestä saadaan raaka-ainetta mekaanisella käsittelyllä, kuten repimällä. Tämä metodi soveltuu kuitenkin vain yhdestä materiaalista valmistetuille tuotteille. Kemiallisen kierrätyksen avulla pystytään sen sijaan hyödyntämään useampia materiaaleja sisältäviä tekstiilejä. Kemiallisessa kierrätyksessä tekstiilijätettä liuotetaan niin, että sen kuidut palautuvat kuiduiksi ja siten uudelleen kelvolliseksi tekstiiliraaka-aineeksi.

Terminen kierrätys

Termisessä kierrätyksessä, eli tekstiilien sulatuksessa, kuidut sulatetaan käyttämällä lämpöä. Tällä tekniikalla saatuja raaka-aineita voidaan käyttää muovituotteiden valmistuksessa, mutta ne eivät sovellu tekstiilituotteiden uusioraaka-aineeksi, sillä tekstiilikuidut menettävät sulaessaan tietynlaisia ominaisuuksia.

Uusiokäyttö

Suomessa tekstiilijätteen hyödyntäminen painottuu vielä pienten yritysten valmistamiin uusiotuotteisiin, kuten vaatteisiin ja erilaisiin asusteisiin. Poistotekstiilipilotin yhtenä tavoitteena on saada kasvatettua hyödyntäjien määrää niin, että käyttökelvoton tekstiili saataisiin käyttöön raaka-aineena mahdollisimman tehokkaasti. Kierrätystekstiileistä uusia tuotteita valmistavat mm. Globe Hope ja Punainen norsu. Turkulainen Punainen norsu valmistaa lastenvaatteita pääsääntöisesti kierrätysmateriaaleista. Punaisella norsulla on jälleen myyntiä Suomen lisäksi myös Belgiassa ja Japanissa. Myös kotimainen Globe Hope on ekologinen designyritys, joka valmistaa mm. armeijamateriaaleista ja tekstiiliteollisuuden ylijäämistä erilaisia tuotteita, kuten vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Yrityksen tuotteita myydään Suomen lisäksi ympäri Eurooppaa ja jopa Koreassa asti.

Materiaalikierrätys Suomessa

Hyviä ja onnistuneita esimerkkejä suomalaisista tekstiilijätteen hyödyntäjistä ovat myös Dafecor Oy ja VTT. Dafecor Oy on yritys, joka valmistaa poistotekstiilistä mm. erilaisia suojamattoja, joita voidaan käyttää nestevahinkojen ehkäisemiseksi esimerkiksi parketinalushuopana tai lattioiden suojaamiseksi remontin yhteydessä. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on puolestaan Suomessa kemiallisen kierrätyksen edelläkävijä, joka on kehitellyt sellaista liuotusmenetelmää, minkä avulla myös likaisista ja kuluneista tekstiileistä voidaan saada jopa alkuperäistä tekstiiliä laadukkaampaa kangasta. Onko mielessänne sellaisia yrityksiä tai yksityishenkilöitä, joita poistotekstiilin hyödyntäminen voisi kiinnostaa? Vinkkaa siitä meille!

Tekstiilien kierrätys, vaihto ja uudelleen käyttäminen tuo säästöä

Monet meistä haluaa säästää rahaa tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa. Lähes jokainen on jossain vaiheessa kilpailuttanut puhelinliittymän tai kilpailuttanut lainaa netissä. Samaa tarkkaa hintavertailua toivoisimme myös vaatteiden ostamiseen. Kannattaa aina miettiä: Tarvitsenko todella tätä vaatetta? Enkö pärjää ilman tätä? Pienelläkin itsekritiikillä voi jo saavuttaa suuriakin säätöjä vuodessa. Ja mikä parasta, myös tekstiilijätteen määrä vähenee.
Lähteet & info:
Hsy.fi - Lajittelu - vaatteet ja tekstiilit
Vertaaliittymät.fi - Vertaa puhelinliittymiä
Varmalaina.fi - Kilpailuta laina
Dresslikemarie.fi - Vaatteen hinta